37 Comments
Aug 22, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Geweldig werk weer! We vermoedden dit natuurlijk al maar heel goed om dit zo degelijk onderbouwd bloot te leggen. Er moet volop druk gezet blijven worden om boven water te krijgen wie de experts waren, wat ze precies deden en hoeveel belastinggeld aan hen is betaald!

Expand full comment
Aug 21, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Helder!

Dank je wel Daniel.

Expand full comment
Aug 20, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Toppie! bedankt!

Expand full comment

Wel de WITS-documenten toonden voorbedachte rade al aan, Arno van Kessel getuigde al over de coronawetten in de maak, ver voor Wuhan.

Maar wat ik waardeer is dat toegevoegd bewijs boven tafel komt voor nieuwe Neurenbergtribunalen, uit welke hoek dan ook, als verdere ondersteuning voor het definitief elimineren van misdadigers tegen de

menselijkheid in landsbesturen!

Expand full comment

Schokkend! De grootste desinformatie kwam blijkbaar van Blokhuis, de Jonge en leden van de Denktank Desinformatie.

Dit mag niet zonder gevolgen blijven.

Expand full comment

Zeer beangstigend. Het geeft aan hoe MACHTIG de huidige politiek is. Met voorbedachte rade, planmatig aangepakt. Wat gaat er nog meer komen? Oppermachtig en steeds brutaler. Er komt een moment dat men letterlijk en figuurlijk mensen en tegenstanders gaat uitschakelen.

Expand full comment

Fraai stukje werk! Dank voor Uw beider inzet. Ik -82 jr, dus “useless eater”- mag hopen nog mee te maken dat Uw inzet zal leiden tot correcte juridische stappen in de richting van diegenen die, willens en wetens -geldzucht?-, hebben getracht het leven van vele goedwillenden resp. onschuldigen negatief -nogal een understatement- te willen beïnvloeden.

Expand full comment
Aug 20, 2022·edited Aug 20, 2022

Fantastisch werk weer! En inderdaad, ik krijg steeds het gevoel een script te lezen. Het draaiboek leek al klaar te liggen.

Expand full comment

nog even en het klinkt weer "sieg heil" op straat....

Expand full comment

Bedankt voor dit zeer kundige onderzoek en artikel, Daniël en Cees!! Dankzij jullie inspanningen valt het licht op de verantwoordelijken en kunnen ze niet langer ongezien opereren. Precies wat de bevolking nodig heeft om zich te kunnen verweren tegen deze onmenselijke figuren.

Expand full comment

Ergens (de 24e?) in juni zijn er al kamervragen gesteld… Dus Van Haga weet al langer van die denktank maar vindt het eigenlijk wel prima? Hoe moet ik dit zien? Heeft Van Haga toegang tot al het e-mailverkeer zonder WOB-verzoeken? Ik begrijp er niks meer van…

Expand full comment
Aug 21, 2022·edited Aug 21, 2022

De apen pokken is ook een HOAX, het gaat hier om bijwerkingen van de Pfizer prikken, ook wel shingles genoemd, en dit lijkt op apen pokken, daarom deze misleiding door de overheid.

Expand full comment

Onze overheid is een MAFFIA, tijd voor Revolutie !!!

Expand full comment

Excellent werk!

De tijdlijn can dit alles is extreem verdacht.

Expand full comment

Super!

Expand full comment
Oct 30, 2022·edited Oct 30, 2022

Jullie zijn alle stuk voor stuk Kanjers , bedankt voor jullie inzet !!

Expand full comment