2 Comments
Jan 22, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Dank, ik kan het nu beter volgen. Wellicht nog een rij met cumulatieven toevoegen en dan is het helemaal perfect.

Expand full comment

Erg interessant, echter ook wel belangrijk om de percentages (geen prik, 1, 2 of 3 prikken per leeftijdsgroep) te zien en niet alleen absolute getallen.

Expand full comment