10 Comments

Ja precies, het zou zo moeten zijn dat van alle opnames 80% of meer ongevaccineerd is. Dan was er aangetoond dat vaccinatie wel degelijk zin had. Ben benieuwd wat t najaar gaat brengen. En of weer iedereen die duffe ongezonde mondkap op gaat zetten. Het lijkt mij zo te zijn dat de meesten dit niet meer gaan doen desgevraagd. Maar ik zit in een nogal recalcitrante bubbel ;))

Expand full comment
Sep 15, 2022·edited Sep 15, 2022

Het niet dragen van zo'n volstrekt nutteloos 'mondkapje' (het is geen kapje en zit ook over je neus) is niet recalcitrant. Het is wijs.

Ten eerste werken ze niet, m.u.v. de FFFP2 maskers, en dat staat overwegend ook gewoon op de doos. Ze bieden geen bescherming tegen virale infecties.

De blauwe, witte en wat dan ook voor lapjes kunnen onmogelijk virusdeeltjes stoppen. Ze doen het ook niet. Daar komt bij dat veel mensen met zo'n duf lapje bij elkaar mogen zitten. Wat besmettingen veroorzaakt.

De genoemde FFFP2 maskers kunnen virusdeeltjes tegen houden. Echter zijn deze alleen bedoeld voor zieke patiënten en hun verzorgers. De reden is de mate van zuurstof welke daar doorheen gaat. De FFFP2 maskers mogen niet gedragen worden tijdens een andere activiteit dan doodziek in een bed liggen.

Voor alle type maskers geldt dat de 'dead zone', de ruimte tussen stof en mond/neus, de grote verzamelplaats is van virussen en bacteriën. Vrijwel alles wat je in ademt wordt ook weer uitgeademd en verdwijnt in de wind.

Soms blijft er wat achter in de mond/luchtwegen.

Echter, een 'mondkapje' verhindert het 'verdwijnen in de wind' en zorgt ervoor dat eventueel uitgeademde onwenselijkheden direct weer worden ingeademd.

Daarmee de kans op ziek worden rijkelijk vergrotend.

Expand full comment

Zijn er ook cijfers bekend van het aantal sterfgevallen naar vaccinatiestatus over deze periode?

Expand full comment

Quality-adjusted life year, afgekort QALY berekenen met de data van oversterfte en aantal niet gedefinieerde doodsoorzaak zou nog een veel beter beeld geven.

Expand full comment

Lijkt geen speld tussen te krijgen. Voor mijn niet verbazingwekkend. Maar hoe krijg je dat in de MSM?

Expand full comment

Corona is niks. Ziekte (niet bewezen) is covid.

Expand full comment

Deze cijfers zeggen dus grosso modo, dat het niet uitmaakt of je gevaccineerd bent of niet.

Als er plm 80 % van de bevolking gevaccineerd is en 20 % niet , is het dus ook logisch er 80 procent van de opnames gevaccineerd is. Toch?

Expand full comment

Nee, want die logica geldt andersom niet zo. Als je gevaccineerd bent, zoals het overgrote deel van de bevolking, zou je beschermd moeten zijn en niet in deze orde van grootte in de statistieken moeten terugkomen. Het aandeel niet-gevaccineerd zou ondanks de kleinere populatie logischerwijs bij een goed werkend vaccin groter moeten zijn. We mogen ons dus enigszins bekocht voelen met de belofte dat het vaccin ons uit de pandemie zou loodsen en een zorginfarct zou voorkomen. Met deze aantallen is de zorg er alsnog erg druk mee.

Expand full comment

Dat ben ik helemaal met je eens hoor. Ik had de focus meer op de statistiek in mijn antwoord. Dat de vaccinaties niet helpen(en waarschijnlijk veel ander leed veroorzaken) is inmiddels dus een vast gegeven waar (hopelijk) niemand meer van opkijkt. Tegelijkertijd vertellen deze cijfers dus dat we ontzettend bekocht zijn.

Expand full comment

Maar die statistiek was dus "te simpel" (met alle respect overigens..), daarmee bedoelend dat 80% vaccinatiegraad = 80% gevaccineerd in ziekenhuisopnames niet zou moeten/mogen opgaan. Dan doet het vaccin toch echt niet wat ons werd voorgehouden. En daarin zijn we het eens..

Expand full comment