8 Comments
May 4, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Top hoe je hierover informeert! Dank je wel voor je inzet.

Expand full comment
May 4, 2022·edited May 4, 2022

Ik ben zo vreselijk benieuwd naar wat de reden is geweest om dit medicijn te verbieden. Ik kan er wel een bedenken. Er werd fors geïnvesteerd op de vaccinatie. Je zit in een crisis, dan pak je toch alles aan om de crisis onder de de duim te krijgen, of ben ik nou gek?

Expand full comment

De drek wordt dagelijks dikker en stinkt elke dag heviger dan de dag er voor. #ruttedoctrine maakte dit land tot een burocratuur

Expand full comment

Op pagina 2329 van de 'RIVM maart 2020 documenten' bij 'Wob deelbesluit aangaande het RIVM in de periode van maart 2020' wordt door het Lareb nog verwezen naar een voorlopig behandeladvies van het RIVM met chloroquine.

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/306d4b337a5d407eb00c8845884c82fd/

Het betreffende behandeladvies is nog op een archiefpagina te vinden.

Zie pagina 5:

https://web.archive.org/web/20200305110610/https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/COVID19%20Voorlopig%20behandeladvies.pdf

(Datum op pagina 2: 3 maart. IGJ ontraadde chloroquine vanaf 26 maart)

"Een behandelduur van 5 dagen zal voldoende zijn, vanwege de lange halfwaardetijd

(30 dagen) van chloroquine. Verdere verlenging tot 10 dagen zoals gemeld in sommige

Chinese onderzoeken leidt tot meer toxiciteit vanwege zeer hoge weefselconcentraties.

Chloroquine 2 dd 300 mg gedurende 5 dagen met een eenmalige oplaaddosis van 600 mg lijkt nu dus een reële therapeutische optie gezien de veiligheid bij volwassenen en kinderen en het bekende bijwerkingenpatroon."

Later werd juist gesproken over midazolam als geneesmiddel (zie: https://vraagtekens.net/maatregelen/midazolam)

Expand full comment