2 Comments

Heb je gezien dat RIVM sinds een week of drie onderscheid maat in door en met? Naast dat je terecht opmerkt dat CBS geen ONS is, en feitelijk aantoont dat de prikjes niet beschermen tegen overlijden, beschermen ze ook niet tegen ziekenhuisopnames (vpl of IC). De beweringen van RIVM op dit punt worden door eigen data geloochenstraft. Ik heb er drie verschillende analyses op losgelaten.

Expand full comment

Thanks Daniel

I am curious what you think of one of the very first articles I wrote about the Dutch governments lies...it all started when my Dutch wife told me "they were helicoptering Covid patients to Germany"

https://unbekoming.substack.com/p/the-dutch-covid19-truman-show?r=lo15j&utm_campaign=post&utm_medium=web

Expand full comment