3 Comments

Eindelijk een genuanceerd onderzoek!

Expand full comment

Je stelt: "Het CBS past hiervoor duidelijk een deel van de doodsoorzaken aan. In werkelijkheid waren er tot het derde kwartaal officieel namelijk 17,7 duizend mensen die meetbaar met het virus waren overleden." Waar baseer je op dat het CBS een deel van de doodsoorzaken aanpast? Je verwijst naar de cijfers van RIVM; dat is niet 'de werkelijkheid', maar een beperkte registratie op basis van bij de GGD en zorginstellingen gemelde gevallen op basis van PCR-tests. CBS baseert de statistiek op meldingen van doodsoorzaken door artsen via overlijdensformulieren.

Expand full comment