17 Comments
Nov 1, 2022Liked by Daniël van der Tuin

Vergeten te melden in vorige reactie: super bedankt Daniël! Zeer veel respect voor de toewijding en energie die je hierin steekt.

Expand full comment

Hoe is het mogelijk dat in augustus al 54% van de 60-plussers een herhaalprik heeft gekregen terwijl deze herhaalprik pas in september is goedgekeurd? Had die prik in augustus dan al wel de vernieuwde samenstelling? Oorspronkelijk was toch het plan om de herhaalprik vanaf half september aan te bieden? Herhaalprik = Wuhan strain & BA.4 en BA.5

Expand full comment

Ook al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Hoe bizar is het dat RIVM onvolledige rapporten oplevert; het lijkt erop dat men hoop heeft meer slachtoffers te kunnen maken en de zorg op slot te zetten in plaats van te doen waar het RIVM voor op is gericht. Het feit dat de injecties een negatief resultaat opleveren, is bij circa 30% van de bevolking bekend. Dus ook bij medewerkers van RIVM. Bedankt voor dit artikel, Daniël!

Expand full comment

Ze zijn bang voor TheSchetters die laat zien dat oversterfte steeds gelijk loopt met de prik-golf. Dus geven ze de cijfers met mondjesmaat!

Expand full comment

Dit is een WOB onderzoek en van Facebook mag ik dit niet delen

Vreemd

Expand full comment

Die percentages zeggen niet zoveel. Je kunt beter alleen de patiënten tellen die vanwege corona zijn opgenomen. Dan houd je slechts 20 procent over. Dan ga je kijken of daarvan er mensen zijn die geen injectie mogen omdat ze bijna dood zijn, bepaalde medicijnen gebruiken of chemotherapie hebben en of allergisch zijn voor de shots. Als je die ervan aftrekt zul je tegen de 100 procent coronapatiënten met inentingen uitkomen.

Expand full comment

Dank je wel Daniel dat je dit allemaal doet (deze WOB verzoeken naar buiten brengen)

de waarheid zal uiteindelijk winnen

Expand full comment

Bedankt! Deze bewaren we voor de volgende 'pandemie'.

Niet dat ik veel hoop heb dat we van de gemaakte fouten gaan leren.

Expand full comment

Heldere uitleg, en heel blij dat mensen zoals jij bijdragen aan inzicht van de situatie.

Maar ik denk dat het nog erger is. Wat is de definitie van een niet gevaccineerde? Tot nu werd iemand pas als gevaccineerd gezien 2 weken (of zoiets) na het halen van de 2de prik. Tot die tijd als ongevaccineerd beschouwd. Dat vertekent de zaak behoorlijk. Of is dat hier de categorie 'basis serie deels afgerond'? Ik zou ze hoe dan ook meetellen in het aantal gevaccineerden.

Expand full comment

"Het grootste deel van de coronapatiënten in de ziekenhuizen was drie of vier keer ingeënt en van de 60-plussers had 48 procent een herhaalprik genomen"

wat is het nou: vier keer geënt of herhaalprik genomen.

het is een goede gewoonte om begrippen te definiëren, deze consistent te gebruiken en niet van het ene op het andere moment van begrip te wisselen.

Expand full comment

"Zoals bekend zijn het vooral ouderen die met het coronavirus in het ziekenhuis worden opgenomen: ruim vier op de vijf coronapatiënten is ouder dan 60 jaar"

en?

wat betekent dit als 4 op de 5 patienten, met of zonder corona, ouder is dan 60 jaar?

helemaal niets dus.

volkomen irrelevant.

Expand full comment

Er waren geen coronapatienten. Overigens moet dat dan covidpatienten zijn.

Expand full comment