3 Comments

Bedankt voor dit goede overzicht Daniël!

De overstroming van de zorg werd veroorzaakt door een combinatie van ondermaatste zorgcapaciteit en een hogere zorgvraag.

De hogere zorgvraag werd ten eerste veroorzaakt doordat de opgedrongen massavernietigingsmaatregelen allemaal volledig ONWERKZAAM zijn of zelfs negatieve werkzaamheid hebben op COVID. Zie bijvoorbeeld het recente artikel van Johns Hopkins:

A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality

https://ideas.repec.org/p/ris/jhisae/0200.html

Als we geen enkele maatregel en geen angstpropaganda hadden gehad, was het bijna zeker stukken minder slecht gegaan.

Ten tweede komt de hogere zorgvraag doordat letterlijk ALLE onschadelijke en uitermate effectieve maatregelen, structureel tegengewerkt zijn. Het gaat in het bijzonder om:

1. voldoende frisse lucht

2. optimale luchtvochtigheid (40%-60%)

3. voldoende hoge vitamine D bloedwaarden (> 50 ng/ml)

4. vroege intensieve combinatiebehandeling van iedereen met griepachtige klachten, zoals men in India heel goed gedaan heeft. Behandeling dient bij voorkeur op dag 1 van klachten te starten.

5. gezonde voeding en leefstijl

6. gerichte directe bescherming van de hoogrisicogroep terwijl de laagrisicogroep gecontroleerd natuurlijke groepsimmuniteit opbouwt.

Als de overheid deze set maatregelen had aanbevolen en de bevolking ze in de praktijk had gebracht, had het zorgpersoneel zich waarschijnlijk dood verveeld.

Expand full comment
Mar 13, 2022·edited Mar 13, 2022

Het is nu veel erger dan iedereen denkt. Eind 2021 was er in Limburg sprake van code zwart in een aantal ziekenhuizen. Er lagen toen 600 mensen in de IC met Covid. In 2021 hebben 27.000 zorgmedewerkers de zorg verlaten tegen 14.000 gemiddeld normaal. Bij 300 IC bedden door covid kon 43% van de ziekenhuizen geen kritieke zorg bieden binnen 6 weken.

Expand full comment

Is er sprake van wederhoor van Birgitta Westgren?

Expand full comment