Wob-documenten: ministerie van VWS wilde…

De top van het ministerie van VWS stimuleerde een plan om de IC-capaciteit fors uit te breiden. Het OMT en de regering waren hier niet in geïnteresseerd en kozen voor de dreiging van een zorginfarct.

Read →